Liem & Phuong | Bagan Elopement

ELOPEMENT IN BAGAN – MYANMAR

JANUARY 01, 2020

Tụi mình đã có chuyến trải nghiệm tuyệt vời cùng Jasmin Wedding team tại Bagan Myanmar. Đặc biệt cảm ơn anh Thắng đã thức khuya dậy sớm chụp cho bọn em bộ ảnh không thể ưng ý hơn!! Đúng chất bụi bặm hoài cổ vintage của Bagan. Về xem lại ảnh không biết chọn cái nào vì cả 2000 tấm đều ưng cái bụng :)))

Highly recommend Jasmin Wedding because of his enthusiasm and professionalism.  He made our journey full of great memories and full of romantic pictures <3. It perfectly sums up the vibe and feeling!

No Comments

Post A Comment